Homestay Kieu Chinh – Quốc Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MCWR+XV5, phố Hồng Thái, Quốc Phong, Quảng Uyên, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 090 325 81 23
Trang web
Tọa độ 22.697.387.799.999.900, 10.644.222.359.999.900

 


Địa chỉ Homestay Kieu Chinh ở đâu?

MCWR+XV5, phố Hồng Thái, Quốc Phong, Quảng Uyên, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Homestay Kieu Chinh như thế nào?

Giờ làm việc của Homestay Kieu Chinh là:

Homestay Kieu Chinh có website không?

Địa chỉ trang web của Homestay Kieu Chinh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Yến Canary Hotel - Hải Cảng