Homestay Nhà Dân Phan Rang – Thành Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HXXR+564, Đ. QL1, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 719 56 38
Trang web
Tọa độ 115.978.979, 1.089.905.769

 


Địa chỉ Homestay Nhà Dân Phan Rang ở đâu?

HXXR+564, Đ. QL1, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Homestay Nhà Dân Phan Rang như thế nào?

Giờ làm việc của Homestay Nhà Dân Phan Rang là:

Homestay Nhà Dân Phan Rang có website không?

Địa chỉ trang web của Homestay Nhà Dân Phan Rang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bông Ha Giang Hostel - Street