Hong Cha – Taiwan tea and coffee – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 218c Hoàng Lam, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 232 75 98
Trang web
Tọa độ 102.340.054, 10.636.937.569.999.900

 


Địa chỉ Hong Cha - Taiwan tea and coffee ở đâu?

218c Hoàng Lam, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Hong Cha - Taiwan tea and coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Hong Cha – Taiwan tea and coffee là: Thứ Bảy:[08:00-22:15], Chủ Nhật:[08:00-22:15], Thứ Hai:[08:00-22:15], Thứ Ba:[08:00-22:15], Thứ Tư:[08:00-22:15], Thứ Năm:[08:00-22:15], Thứ Sáu:[08:00-22:15]

Hong Cha - Taiwan tea and coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Hong Cha – Taiwan tea and coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Hoa Viên - TT. Phú Mỹ