Hồng Hạc Hotel – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4825+QG, Phường7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3686 268
Trang web
Tọa độ 13.101.937, 1.093.086.641

 


Địa chỉ Hồng Hạc Hotel ở đâu?

4825+QG, Phường7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồng Hạc Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hồng Hạc Hotel là:

Hồng Hạc Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hồng Hạc Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  The Oriental Jade Hotel & Spa - Hàng Trống