HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ – Hùng Lô

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu4, Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 405 76 84
Trang web http://migaohunglo.com/
Tọa độ 21.361.707, 1.053.888.997

 


Địa chỉ HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ ở đâu?

Khu4, Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ như thế nào?

Giờ làm việc của HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ có website không?

Địa chỉ trang web của HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ là: http://migaohunglo.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cá kho Làng Vũ Đại - Chính Hiệu Bá Kiến - Lý Nhân