Hostel Đặng Lợi – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 187 Đ. Nguyễn Tri Phương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3565 787
Trang web
Tọa độ 106.986.233, 10.512.719.489.999.900

 


Địa chỉ Hostel Đặng Lợi ở đâu?

187 Đ. Nguyễn Tri Phương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hostel Đặng Lợi như thế nào?

Giờ làm việc của Hostel Đặng Lợi là:

Hostel Đặng Lợi có website không?

Địa chỉ trang web của Hostel Đặng Lợi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Luxury Palace Hotel - Hồng Hải