Hotel du Monde – Bồ Đề

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 P. Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3877 7222
Trang web http://hoteldumonde.com.vn/
Tọa độ 210.410.205, 1.058.776.402

 


Địa chỉ Hotel du Monde ở đâu?

89 P. Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel du Monde như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel du Monde là:

Hotel du Monde có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel du Monde là: http://hoteldumonde.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  HOA BAN TRẮNG HOTEL - P. Quyết Thắng