Hotel Hải Đăng – thôn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P5FW+637, thôn, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0785 151 168
Trang web
Tọa độ 11.723.035, 10.919.518.219.999.900

 


Địa chỉ Hotel Hải Đăng ở đâu?

P5FW+637, thôn, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Hải Đăng như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Hải Đăng là:

Hotel Hải Đăng có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Hải Đăng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khoa Đạt Hotel - Di Linh