Hotel Hải Thuỷ – Nam Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 113 42 86
Trang web
Tọa độ 174.670.692, 1.065.981.608

 


Địa chỉ Hotel Hải Thuỷ ở đâu?

16 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Hải Thuỷ như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Hải Thuỷ là:

Hotel Hải Thuỷ có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Hải Thuỷ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Cung Đình - Duy Minh