Hotel King Palace – Thành phố Mỹ Tho

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 21/117 Võ Việt Tân, Khu Phố 1, Phường 4 TX Cai Lậy, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 769 70 80
Trang web
Tọa độ 10.408.387.699.999.900, 1.061.274.825

 


Địa chỉ Hotel King Palace ở đâu?

21/117 Võ Việt Tân, Khu Phố 1, Phường 4 TX Cai Lậy, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel King Palace như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel King Palace là:

Hotel King Palace có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel King Palace là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Van Xuan 79 - P. Núi Sam