Hotel Sương Giang 2 – Đông Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RPW5+QM8, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0795 358 094
Trang web
Tọa độ 20.846.904, 10.670.920.459.999.900

 


Địa chỉ Hotel Sương Giang 2 ở đâu?

RPW5+QM8, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Sương Giang 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Sương Giang 2 là:

Hotel Sương Giang 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Sương Giang 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bucep coffee - Hoà Cường Bắc