HOTEL TĂNG HÀ – KDC Hưng Phú 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ N21 23 Đường số 5, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0704 789 789
Trang web
Tọa độ 10.022.087.299.999.900, 1.057.851.749

 


Địa chỉ HOTEL TĂNG HÀ ở đâu?

N21 23 Đường số 5, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của HOTEL TĂNG HÀ như thế nào?

Giờ làm việc của HOTEL TĂNG HÀ là:

HOTEL TĂNG HÀ có website không?

Địa chỉ trang web của HOTEL TĂNG HÀ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Seven A Hotel - Phường 2