Hotel Thanh Mai – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23-25 Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3867 622
Trang web
Tọa độ 107.090.832, 1.051.188.172

 


Địa chỉ Hotel Thanh Mai ở đâu?

23-25 Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Thanh Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Thanh Mai là:

Hotel Thanh Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Thanh Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Anh Quân - Ngô Mây