Hotel Thiên Phú – Đông Kinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thác Mạ 2, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0869 906 868
Trang web
Tọa độ 21.842.120.299.999.900, 1.067.641.762

 


Địa chỉ Hotel Thiên Phú ở đâu?

Thác Mạ 2, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Thiên Phú như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Thiên Phú là:

Hotel Thiên Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Thiên Phú là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh an 2 guesthouse - Vĩnh Ninh