Hotpot Story – P.Ninh Xá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 127 Huyền Quang, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0852 920 999
Trang web http://hotpotstory.vn/
Tọa độ 21.175.149.599.999.900, 1.060.649.842

 


Địa chỉ Hotpot Story ở đâu?

127 Huyền Quang, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotpot Story như thế nào?

Giờ làm việc của Hotpot Story là: Chủ Nhật:[10:30-22:30], Thứ Hai:[10:30-22:30], Thứ Ba:[10:30-22:30], Thứ Tư:[10:30-22:30], Thứ Năm:[10:30-22:30], Thứ Sáu:[10:30-22:30], Thứ Bảy:[10:30-23:00]

Hotpot Story có website không?

Địa chỉ trang web của Hotpot Story là: http://hotpotstory.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Buffet Chef Dzung - Thành Công