Houston Spa & Clinic – P. An Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P13-11 KĐT Phú Cường, Tp., Phan Thị Ràng, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 988 50 33
Trang web
Tọa độ 99.673.696, 1.051.000.988

 


Địa chỉ Houston Spa & Clinic ở đâu?

P13-11 KĐT Phú Cường, Tp., Phan Thị Ràng, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Houston Spa & Clinic như thế nào?

Giờ làm việc của Houston Spa & Clinic là: Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00]

Houston Spa & Clinic có website không?

Địa chỉ trang web của Houston Spa & Clinic là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quỳnh nga beauty & spa - Hưng Đạo