Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3883 528
Trang web
Tọa độ 10.353.129.899.999.900, 106.361.379

 


Địa chỉ Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề ở đâu?

24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề như thế nào?

Giờ làm việc của Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề là: Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề có website không?

Địa chỉ trang web của Hủ tiếu chay Cây Bồ Đề là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cá nướng Đại dương - Tân Thành