Hủ tiếu chay – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0704 899 991
Trang web
Tọa độ 10.355.685.699.999.900, 1.063.814.089

 


Địa chỉ Hủ tiếu chay ở đâu?

8 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu chay như thế nào?

Giờ làm việc của Hủ tiếu chay là: Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hủ tiếu chay có website không?

Địa chỉ trang web của Hủ tiếu chay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tâm Hiến - Đông Thành