Hue 1962 INN – Thuận Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9/130 Đặng Thái Thân, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 53000, Việt Nam
Số điện thoại 090 956 72 02
Trang web https://www.facebook.com/hue1962inn/
Tọa độ 164.715.039, 10.757.291.389.999.900

 


Địa chỉ Hue 1962 INN ở đâu?

9/130 Đặng Thái Thân, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 53000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hue 1962 INN như thế nào?

Giờ làm việc của Hue 1962 INN là:

Hue 1962 INN có website không?

Địa chỉ trang web của Hue 1962 INN là: https://www.facebook.com/hue1962inn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Le Vent Homestay Tam Đảo Vĩnh Phúc - Tam Đảo