Hưng Bình Hotel – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 156C Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 947 58 86
Trang web
Tọa độ 103.350.283, 1.070.869.158

 


Địa chỉ Hưng Bình Hotel ở đâu?

156C Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hưng Bình Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hưng Bình Hotel là:

Hưng Bình Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hưng Bình Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cat Tuong Hotel - An Hoà