Hung Phuc Mui Ne Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, 55 Huỳnh Thúc Kháng, Street, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0385 586 345
Trang web
Tọa độ 109.515.719, 10.825.582.829.999.900

 


Địa chỉ Hung Phuc Mui Ne Hotel ở đâu?

City, 55 Huỳnh Thúc Kháng, Street, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hung Phuc Mui Ne Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hung Phuc Mui Ne Hotel là:

Hung Phuc Mui Ne Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hung Phuc Mui Ne Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sky Star Beach Resort - Tiến Thành