HƯƠNG GIANG HOTEL – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 81/7/16 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 02543, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3819 595
Trang web https://huong-giang-business-hotel.business.site/
Tọa độ 103.322.849, 1.070.878.254

 


Địa chỉ HƯƠNG GIANG HOTEL ở đâu?

81/7/16 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 02543, Việt Nam

Giờ làm việc của HƯƠNG GIANG HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của HƯƠNG GIANG HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel SaiGon Champa - Mỹ Hải