HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) – Phú Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Highway 1A, Giang Khau Bridge, Ninh Binh (Quốc lộ A, Cầu Giáng Khẩu, Thành phố Ninh Bình), Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3833 557
Trang web
Tọa độ 20.254.789.199.999.900, 1.059.713.745

 


Địa chỉ HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) ở đâu?

Highway 1A, Giang Khau Bridge, Ninh Binh (Quốc lộ A, Cầu Giáng Khẩu, Thành phố Ninh Bình), Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) như thế nào?

Giờ làm việc của HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) là:

HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) có website không?

Địa chỉ trang web của HUONG TRA HOTEL (KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ tại Cà Mau - Khánh Nhi Motel - Phường 5