Huy Quang Food Store – Niệm Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 378 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6545 088
Trang web
Tọa độ 208.406.549, 10.666.672.469.999.900

 


Địa chỉ Huy Quang Food Store ở đâu?

378 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Quang Food Store như thế nào?

Giờ làm việc của Huy Quang Food Store là:

Huy Quang Food Store có website không?

Địa chỉ trang web của Huy Quang Food Store là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Ăn Uống - Phường 4