Ibis – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3848 5556
Trang web https://all.accor.com/9468
Tọa độ 108.130.095, 1.066.661.833

 


Địa chỉ Ibis ở đâu?

2 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ibis như thế nào?

Giờ làm việc của Ibis là:

Ibis có website không?

Địa chỉ trang web của Ibis là: https://all.accor.com/9468

Hình ảnh

Xem thêm:  Mekong Hotel - Đông Hà