ilaCha Nha Trang – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Ng. Đức Kế, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 6299 333
Trang web http://ilacha.com/
Tọa độ 122.401.448, 10.919.024.429.999.900

 


Địa chỉ ilaCha Nha Trang ở đâu?

19 Ng. Đức Kế, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của ilaCha Nha Trang như thế nào?

Giờ làm việc của ilaCha Nha Trang là: Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

ilaCha Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của ilaCha Nha Trang là: http://ilacha.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm cà phê Túi Mơ To - Phường 11