iRest Apartment Vinh Yen – Liên Bảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ngo 3 Bà Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15110, Việt Nam
Số điện thoại 0866 060 960
Trang web http://vinhyen.irest.vn/
Tọa độ 213.208.037, 1.056.022.594

 


Địa chỉ iRest Apartment Vinh Yen ở đâu?

Ngo 3 Bà Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15110, Việt Nam

Giờ làm việc của iRest Apartment Vinh Yen như thế nào?

Giờ làm việc của iRest Apartment Vinh Yen là:

iRest Apartment Vinh Yen có website không?

Địa chỉ trang web của iRest Apartment Vinh Yen là: http://vinhyen.irest.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  hongkong apartment hotel - Đằng Lâm