Iris Hotel – Hải Châu 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 183 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3818 515
Trang web http://irishotel.vn/
Tọa độ 16.070.075.499.999.900, 1.082.138.671

 


Địa chỉ Iris Hotel ở đâu?

183 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Iris Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Iris Hotel là:

Iris Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Iris Hotel là: http://irishotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phước hải hotel - Phường 2