Ivy House – 27 Hà Nội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 kiệt, 27 Hà Nội, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 090 552 07 89
Trang web https://www.booking.com/hotel/vn/ivy-house-thanh-pho-hue.vi.html
Tọa độ 164.638.654, 107.593.537

 


Địa chỉ Ivy House ở đâu?

5 kiệt, 27 Hà Nội, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ivy House như thế nào?

Giờ làm việc của Ivy House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coconut Garden - Bình Thạnh Trung