JM Boutique Hotel – Bãi Khem

Thông tin liên hệ

Địa chỉ D2-7, Bãi Khem, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3986 988
Trang web http://www.jmhotel.vn/
Tọa độ 100.361.241, 1.040.288.114

 


Địa chỉ JM Boutique Hotel ở đâu?

D2-7, Bãi Khem, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam

Giờ làm việc của JM Boutique Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của JM Boutique Hotel là:

JM Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của JM Boutique Hotel là: http://www.jmhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Á 1 - Phan Đình Phùng