Jollibee GO! Hạ Long – Hồng Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Cột 5, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3818 558
Trang web http://www.jollibee.com.vn/
Tọa độ 209.418.816, 10.711.070.649.999.900

 


Địa chỉ Jollibee GO! Hạ Long ở đâu?

Cột 5, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Jollibee GO! Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Jollibee GO! Hạ Long là: Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Jollibee GO! Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Jollibee GO! Hạ Long là: http://www.jollibee.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán điểm tâm DỄ ĂN - An Nghiệp