Joy bakery – Bánh kem, Bán sinh nhật hiện đại tại Cần Thơ – Ninh Kiều

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38/47, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 097 100 68 55
Trang web https://www.facebook.com/joybakery99
Tọa độ 100.417.463, 10.576.981.509.999.900

 


Giờ làm việc của Joy bakery - Bánh kem, Bán sinh nhật hiện đại tại Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Joy bakery – Bánh kem, Bán sinh nhật hiện đại tại Cần Thơ là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Joy bakery - Bánh kem, Bán sinh nhật hiện đại tại Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Joy bakery – Bánh kem, Bán sinh nhật hiện đại tại Cần Thơ là: https://www.facebook.com/joybakery99

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm đông lạnh Ngọc Trinh - Phường 3