Karaoke Cafe Venus – Đa Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 499 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 984 66 76
Trang web
Tọa độ 212.911, 1.061.749

 


Địa chỉ Karaoke Cafe Venus ở đâu?

499 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Cafe Venus như thế nào?

Giờ làm việc của Karaoke Cafe Venus là:

Karaoke Cafe Venus có website không?

Địa chỉ trang web của Karaoke Cafe Venus là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Ao Quán - P. Sông Hiến