Karaoke Cường Mỹ – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QFPH+9F2, Võ Văn Kiệt, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 2228 222
Trang web
Tọa độ 9.785.876.199.999.990, 1.054.786.326

 


Địa chỉ Karaoke Cường Mỹ ở đâu?

QFPH+9F2, Võ Văn Kiệt, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Cường Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Karaoke Cường Mỹ là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Karaoke Cường Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Karaoke Cường Mỹ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Karaoke Cát Đằng - Phường 3