Karaoke Đêm Gala – Kinh Dinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 343E Ngô Gia Tự, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3838 983
Trang web https://www.facebook.com/Karaoke-%C4%90%C3%AAm-GALA-1388162554542178/
Tọa độ 11.557.406.499.999.900, 1.089.917.669

 


Địa chỉ Karaoke Đêm Gala ở đâu?

343E Ngô Gia Tự, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Đêm Gala như thế nào?

Giờ làm việc của Karaoke Đêm Gala là: Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-23:30], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Bảo Ngọc Thành Phố Tây Ninh - Khu phố 1