Karaoke Huỳnh Hương – Tân Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58VG+Q5F, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 589 51 87
Trang web
Tọa độ 91.944.435, 10.532.540.809.999.900

 


Địa chỉ Karaoke Huỳnh Hương ở đâu?

58VG+Q5F, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Huỳnh Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Karaoke Huỳnh Hương là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Karaoke Huỳnh Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Karaoke Huỳnh Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Horizon Bar - Street