Karaoke Victory – Thạch Quý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 362 Nguyễn Công Trứ, Thạch Quý, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3895 896
Trang web
Tọa độ 183.515.798, 10.590.104.339.999.900

 


Địa chỉ Karaoke Victory ở đâu?

362 Nguyễn Công Trứ, Thạch Quý, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Victory như thế nào?

Giờ làm việc của Karaoke Victory là: Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00], Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-00:00]

Karaoke Victory có website không?

Địa chỉ trang web của Karaoke Victory là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Thanh Hiền - Thành phố Tân An