Kclub Luxury Bar – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 106 Đường Lý Thường Kiệt, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 094 832 57 25
Trang web
Tọa độ 218.601.162, 10.676.414.869.999.900

 


Địa chỉ Kclub Luxury Bar ở đâu?

106 Đường Lý Thường Kiệt, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Kclub Luxury Bar như thế nào?

Giờ làm việc của Kclub Luxury Bar là: Thứ Bảy:[20:00-03:00], Chủ Nhật:[20:00-03:00], Thứ Hai:[20:00-03:00], Thứ Ba:[20:00-03:00], Thứ Tư:[20:00-03:00], Thứ Năm:[20:00-03:00], Thứ Sáu:[20:00-03:00]

Kclub Luxury Bar có website không?

Địa chỉ trang web của Kclub Luxury Bar là:

Hình ảnh

Xem thêm:  KaRaOke Diamond Tuyên quang số 86 chiên thắng sông lô - P. Tân Quang