Kệ siêu thị Hậu Giang Hanatech – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đ. Ngô Hữu Hạnh, Phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0369 124 565
Trang web https://kesieuthimiennam.com/gia-ke-sieu-thi-hau-giang-hanatech
Tọa độ 97.784.418, 1.054.629.526

 


Địa chỉ Kệ siêu thị Hậu Giang Hanatech ở đâu?

Đ. Ngô Hữu Hạnh, Phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Kệ siêu thị Hậu Giang Hanatech như thế nào?

Giờ làm việc của Kệ siêu thị Hậu Giang Hanatech là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giá Kệ Sắt V Lỗ Kệ Siêu Thị Kệ Để Hàng Nặng Tỉnh Tuyên Quang - Hưng Thành