Kem tự chọn Dino – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 098 222 69 69
Trang web
Tọa độ 10.254.590.499.999.900, 10.597.058.659.999.900

 


Địa chỉ Kem tự chọn Dino ở đâu?

23 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem tự chọn Dino như thế nào?

Giờ làm việc của Kem tự chọn Dino là: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Kem tự chọn Dino có website không?

Địa chỉ trang web của Kem tự chọn Dino là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Kem Ý & Cà Phê ROMA - Phước Tiến