Kem Tự Chọn JOY – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44A/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3898 979
Trang web http://www.kemtuchonjoy.com/
Tọa độ 92.942.851, 1.057.174.288

 


Địa chỉ Kem Tự Chọn JOY ở đâu?

44A/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem Tự Chọn JOY như thế nào?

Giờ làm việc của Kem Tự Chọn JOY là: Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Kem Tự Chọn JOY có website không?

Địa chỉ trang web của Kem Tự Chọn JOY là: http://www.kemtuchonjoy.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Home Coffee - Khu phố 4