Kết Nối coffee – TP MỸ THO

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138 ẤP 4, XÃ PHÚ AN, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG, TP MỸ THO, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3925 529
Trang web
Tọa độ 103.552.473, 1.060.374.664

 


Địa chỉ Kết Nối coffee ở đâu?

138 ẤP 4, XÃ PHÚ AN, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG, TP MỸ THO, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Kết Nối coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Kết Nối coffee là: Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Kết Nối coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Kết Nối coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  OGStation - 207 Hoàng Văn Thụ - Bắc Giang - Dĩnh Kế