Kha Coffee – Phú Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Lương Thế Vinh, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0868 897 939
Trang web
Tọa độ 10.935.740.899.999.900, 1.081.090.753

 


Địa chỉ Kha Coffee ở đâu?

02 Lương Thế Vinh, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Kha Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Kha Coffee là: Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Kha Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Kha Coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hakafe - KĐT VCN