Khách Sạn Hạ Trắng – P. Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 294 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3720 215
Trang web https://www.facebook.com/hatrangpleiku
Tọa độ 140.025.421, 1.079.953.644

 


Địa chỉ Khách Sạn Hạ Trắng ở đâu?

294 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hạ Trắng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hạ Trắng là:

Khách Sạn Hạ Trắng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hạ Trắng là: https://www.facebook.com/hatrangpleiku

Hình ảnh

Xem thêm:  LALALAND HOSTEL - Nguyễn Văn Cừ