Khách sạn Vương Đình – Trường Thi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40 Trần Quang Diệu, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 8600 727
Trang web https://www.traveloka.com/vi-vn/hotel/vietnam/vuong-dinh-1-hotel-3000010028965
Tọa độ 18.667.609.799.999.900, 1.056.928.964

 


Địa chỉ Khách sạn Vương Đình ở đâu?

40 Trần Quang Diệu, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Vương Đình như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Vương Đình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Ngọc Huyền 2 - Bình Kiến