Khách sạn 20 – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 167 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 944 70 20
Trang web
Tọa độ 107.033.867, 1.051.320.032

 


Địa chỉ Khách sạn 20 ở đâu?

167 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn 20 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn 20 là:

Khách sạn 20 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn 20 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Blue Moon Hotel - Tam Đảo