Khách sạn 89 Cao Bằng – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 091 633 64 89
Trang web https://www.facebook.com/khachsan89.caobang/
Tọa độ 226.682.548, 1.062.598.953

 


Địa chỉ Khách sạn 89 Cao Bằng ở đâu?

89 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn 89 Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn 89 Cao Bằng là:

Khách sạn 89 Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn 89 Cao Bằng là: https://www.facebook.com/khachsan89.caobang/

Hình ảnh

Xem thêm:  The Mandarin Homestay - Long Hậu