Khách sạn Bắc Giang – Phường Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 26000, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3854 719
Trang web http://dulichbacgiang.com.vn/
Tọa độ 212.760.338, 1.061.945.465

 


Địa chỉ Khách sạn Bắc Giang ở đâu?

8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 26000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Bắc Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Bắc Giang là:

Khách sạn Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bắc Giang là: http://dulichbacgiang.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Phong Lan - P. Tô Hiệu