Khách Sạn Bạch Lim – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RP5C+X73, Đường Số 5, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3949 599
Trang web http://khachsancualo.vn/m/?x=129/khach-san-cua-lo/khach-san-bach-lim
Tọa độ 188.098.787, 1.057.206.843

 


Địa chỉ Khách Sạn Bạch Lim ở đâu?

RP5C+X73, Đường Số 5, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Bạch Lim như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Bạch Lim là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Halios Hotel Halong - Hồng Gai