Khách sạn Bằng Giang – P. Bắc Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đ. Lê Lợi, P. Bắc Sơn, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3821 288
Trang web
Tọa độ 197.324.469, 10.589.997.679.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Bằng Giang ở đâu?

1 Đ. Lê Lợi, P. Bắc Sơn, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Bằng Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Bằng Giang là:

Khách sạn Bằng Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bằng Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hani House - Thành phố Pleiku